Predsednik Gold Wing Zveze Slovenije

DELEGATI KLUBOV  GOLD WING ZVEZE SLOVENIJE

Delegat Gold Wing Gorenjske

Delegat Gold Wing Primorske

Delegat Gold Wing O. Slovenije

Delegat Gold Wing Dolenjske

Delegat Gold Wing Štajerske

Delegat Gold Wing Goriške

FUNKCIONARJI  GOLD WING ZVEZE SLOVENIJE