DSC_0504Letos smo res nekoliko pohiteli z Občnim zborom Gold Wing Zveze, ker smo se odločili, da združimo ta dogodek z prednovoletno zabavo Zveze. Lahko rečem, da je bil ta Občni zbor do sedaj najpomembnejši v dve leti trajajoči zgodovini Gold Wing Zveze Slovenije. DSC_0511Odločitve, ki smo jih sprejeli, bodo zagotovo pomembno vplivale na nadaljnji razvoj Gold Wing Zveze Slovenije in Gold Wing klubov, ki so včlanjeni v njo. Enotnost, ki je bila prisotna pri vseh odločitvah, je dokaz, da gremo v pravi smeri in se je moramo še naprej držati. Vsi smo si bili edini, da bo marec 2014, ko dopolnimo dve leti obstoja, bistveno spremenil status Gold Wing Zveze Slovenije tako na domači, kot na tuji Gold Wing sceni. DSC_0508Še naprej bomo delali na prepoznavnosti posameznih klubov, ki so včlanjeni v Zvezo. Spremembe statuta Zveze, ki smo jih sprejeli, so postavile jasne smernice, kako bomo delovali v bodoče. Vsekakor pa ne bomo odstopili od našega osnovnega cilja, zaradi katerega smo Goldwing Zvezo Slovenije in njene klube tudi ustanovili. DSC_0506To je druženje ljudi dobre volje, samo en večer, en dan ali pa več dni, kjer pozabimo na skrbi našega vsakdana.

Obenem se vam še enkrat zahvaljujem za izkazano zaupanje ob izvolitvi za predsednika Gold Wing Zveze Slovenije.

DSC_0514DSC_0515

Lepo pozdravljeni,

Marko Lovšin
Predsednik GWZSLO

predsednik@goldwing-slo.si

federation_trans

22